Print


[javascript protected email address]
logo Veneziaviva

Redevoering door Carine CLAEYS, Presidente
San Giorgio Maggiore, op 20 novembre 2006

Waarde Prior,
Cari Amici, Beste Vrienden,

Het is een grote eer en plezier voor veneziaviva.be u deze middag op deze plek, rijk aan geschiedenis en spiritualiteit, te mogen ontvangen.

Op de vooravond van haar derde verjaardag kan onze jonge vereniging haar tweede afgeronde project onthullen, hier in het koor van de kerk SAN GIORGIO MAGGIORE : het nieuwe beeldhouwwerk van de Heilige Andreas naar het origineel gemaakt en de restauratie van de beeldhouwwerken van de Heilige Johannes en de Heilige Jacob de Meerdere.

Zeven jaar geleden werd het beeld van de Heilige Andreas tijdens restauratiewerken in ditzelfde koor gestolen en 2 andere beelden werden door de dieven beschadigd. Deze werden in veiligheid gesteld in de sacristie.

Albert VAN DEN BRULLE, Antwerps beeldhouwer, is de schepper van de laagreliëfs van het koor van San Giorgio, gerealiseerd in de jaren 1597-1598, en van de beelden van de 12 apostelen, geplaatst aan de ingang van het koorgestoelte, van de gevleugelde leeuwen en van de engelen van het koor. Twee contracten van toen bevestigen dit werk, net als twee gegraveerde handtekeningen, respectievelijk op een van de panelen van het leven van de Heilige Benedictus en aan de zijkant van één van de stoelen.

Dit werk lijkt het enige gedocumenteerde werk van Albert VAN DEN BRULLE te zijn, hoewel het dagboek van een monnik van San Giorgio in 1619 melding maakt dat 8 beeldhouwwerken in plaaster van profeten, toen geplaatst rond het koor, ook aan hem werden toegeschreven. Dit kunnen de beelden zijn die vandaag in de niches van de achtergevel van de kerk.
Om volledig te zijn, sta mij toe ook te vertellen dat Professor Andrea BACCHI, aan wie ik de informatie over VAN DEN BRULLE dank, in zijn boek "La sculpture à Venise de Sansovino à Canova" vermeldt dat twee houten profeten op het hoofdaltaar van de kerk San Giovanni Crisostomo ook aan VAN DEN BRULLE kunnen worden toegeschreven.

De 12 apostelen kunnen gemakkelijk geïdentificeerd worden aan de hand van de klassieke middeleeuwse iconografie :

  • De Heilige ANDREAS wordt bijvoorbeeld algemeen voorgesteld als oude eerbare man met baard en witte haren, op die manier zijn naam illustrerend, die man betekent. Hij draagt een lange tuniek en een boek in de hand, op die manier zijn kwaliteit als apostel illustrerend, drager van het woord van god. Hij is vaak geplaatst naast zijn broer PIERRE. Een kruis in de vorl van een X, instrument van zijn marteling, dat hij soms rond de hals of op zijn schouders draagt, identificeert zeker Andreas tussen alle apostelen en heiligen.
  • De Heilige JOHANNES is over het algemeen de enige apostel zonder baard, want de traditie zegt dat hij JEZUS volgde voor zijn huwelijk en dus maagd is gebleven. Zijn attributen zijn een boek, aangezien de Heilige JOHANNES ook evangelist was, en een beker waaruit een slang komt. Deze beker illustreert een episode uit zijn leven waar Aristodemes hem een beker vol gif aanbiedt, beker die JOHANNES ledigde zonder iets te voelen, terwijl twee andere personen hierdoor stierven. Op die manier overtuigde JOHANNES de Epheërs van de superioriteit van de christelijke boodschap.
  • JACOBUS De Meerdere is de derde apostel die gerestaureerd werd. Zoals JOHANNES, zijn broer, is hij zoon van ZEBEDEUS en te onderscheiden van JACOBUS De Mindere, zoon van ALPHEUS en neef van JEZUS. JACOBUS De Meerdere is zelden afgebeeld met het zwaard waarmee hij om het leven is gebracht, zoals vermeld in de Akten van de Apostelen. De middeleeuwse iconografie toont eerder het beeld van de bedevaarder van Compostella, met pelgrimsstaf (stok van de bedevaarder), een bedelzak, calebasse als kruik en mantel (grote cape dat 's nachts als deken diende), versierd met een schelp.

Het sculpteren van het beeld van de Heilige ANDREAS en de restauratie van de broers JOHANNES en JACOBUS zijn het werk van de kunstenaar Jakob OBERHOLLENZER, professor aan de restauratieschool van San Servolo. De heer OBERHOLLENZER is afkomstig van de Hoge Adige waar hij nog steeds woont. Hij heeft de houtsnijkunst in het Duitse Oberammergau geleerd bij Professor BLASCHKE en nadien aan de Academie voor Schone Kunsten van München onder leiding van de Professoren HENSELMANN e LADNER. Hij werkt verder in de bergen waar hij geboren is en hij onderwijst in de eerste plaats van de San Giacomoschool in de Valle Aurina. Onze hartelijke dank gaat naar hem uit voor dit wonderbaarlijke werk.

Heel goed, maar onze projecten blijven “wishful thinking” in de geest van hun bedenker of op papier zonder financiering. Dit project van veneziaviva.be is gerealiseerd dankzij de maatschappij SCHINDLER België en in het bijzonder dankzij de Algemeen Directeur, de Heer Kris BLIJWEERT, die ons verheugt met zijn aanwezigheid hier deze middag.

Sta mij toe de Heer BLIJWEERT in naam van ons allen en van veneziaviva.be te bedanken voor deze bijdrage. En ik vraag Kris BLIJWEERT nu de gerestaureerde beelden te onthullen.

Tenslotte wil ik u uitnodigen het glas op de vriendschap te heffen in de hospitaalzaal van het klooster. Bij deze gelegenheid zal Michel PRAET, stichter van veneziaviva.be, een aandenken van onze vereniging aan Don ANDREA aanbieden, eponiem van de Heilige Andreas, speciaal ter ere van vandaag, en belangrijkste contactpunt van veneziaviva.be hier in San Giorgio.