Het ARSENALE

Het woord " arsenale " komt van het Arabische DARSINA’A (plaats waar de boten en schepen gebouwd en ondergebracht worden).

Gesticht in 1104 ten tijde van de doge FALIERO, toen de kruistochten aan de scheepsbouw een enorme impuls gaven, werd het ARSENALE in 1509 door de Senaat beschreven als zijnde " het hart van de Venetiaanse Staat ".

Het ARSENALE was een maritieme basis, een berg- en bewaarplaats voor wapens en uitrustingen, een terrein om herstellingen uit te voeren maar ook één van de grootste scheepswerven ter wereld.

In die tijd, toen Venetië nog " De Overheersende " werd genoemd, werkten er in het ARSENALE meer dan 3.000 personen en kon een boot in één dag worden gebouwd.

Het is in het ARSENALE VECCHIO dat Michele SANMICHELI, eerste militaire architect, een reusachtig boothuis liet bouwen om er de BUCINTORO onder te brengen.

Het boothuis werd beëindigd in 1555. Het is waarschijnlijk dat de activiteiten van het ARSENALE hun hoogtepunt bereikt hadden in 1570 toen de werklui in minder dan twee maand een honderdtal galeien bouwden. Deze galeien waren bestemd voor de grote " christelijke vloot " die gevormd werd om de Turken terug te drijven in Lepante.

Meer dan de helft van deze vloot, één van de grootste ooit gebouwd, werd in het ARSENALE van Venetië in elkaar gezet. En van de 208 " geallieerde " schepen waren er 110 die deel uitmaakten van de Venetiaanse marine ; t.t.z. meer dan de bijeengekomen vloten van het Pausdom, van Napels, Genova, Spanje en Sicilië.

Het terrein van het ARSENALE heeft een oppervlakte die overeenkomt met ongeveer één tiende ( ! ) van het historisch centrum van Venetië.